Fundacja "Nasza EWA"

Fundacja „Nasza EWA” zarejestrowana została w grudniu 2017 r w Kielcach. Celem jej jest podejmowanie działań zmierzających do powstania i funkcjonowania na terenie miasta Kielce lub powiatu kieleckiego, zakładu opiekuńczo-leczniczego dla chorych wymagających respiratora. Aktualnie w całym województwie Świętokrzyskim nie istnieje choćby jedno miejsce dla chorego potrzebującego respiratora - w żadnym ośrodku, domu opieki czy hospicjum. Jest to tym bardziej przykre że w kraju jest takich ośrodków 45, średnio po 3 w każdym województwie. Świętokrzyskie jest w tym zakresie
białą plamą...
Brak specjalistycznego ośrodka powoduje że chorzy wentylowani mechanicznie, po leczeniu szpitalnym, rozwożeni są po sąsiednich województwach. Kilkugodzinny transport poza województwo nierzadko tragicznie pogarsza, i tak już bardzo ciężki, stan ich zdrowia. Pobyt z dala od domu
pozbawia też chorych tak ważnego dla nich kontaktu z najbliższymi.

            Plany zbudowania ośrodka wentylacji mechanicznej posiada dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze k/Kielc. Swoimi działaniami Fundacja Nasza EWA chce wspomóc działania dyrektora tego szpitala. Fundacja Nasza EWA chce także poruszyć serca decydentów szczebla centralnego i terenowego, dzięki którym ośrodek taki może powstać. Mamy bowiem świadomość że środki zebrane przez fundację, mogą tylko symbolicznie w tym pomóc.

Fundacja Nasza EWA, jako nowo powstała, nie posiada jeszcze statusu organizacji pożytku  publicznego, dlatego nie może korzystać z 1 % odpisu podatkowego. Może natomiast otrzymywać darowizny na cel statutowy, i darczyńcy mogą je odpisać od dochodu na podstawie przepisów podatkowych. Liczymy na ofiarność osób i firm.
Jeśli chcesz skorzystać z porady, jak przekazać i odliczyć darowiznę od dochodu wejdź na stronę: http://poradnik.ngo.pl/darowizny

Dziękujemy!